top of page

Om mig

Integrativ somatisk traumeterapeut

Jeg er Carina, og jeg driver til dagligt klinik ude på Pellegårdsvej 20, Rutsker. 

Jeg hjælper mennesker, par, børn & unge med at få et solidt psykisk og fysisk fundament i livet , en stærk kontakt til deres indre ressourcer, hjælp til at navigere i deres følelseshav og styrke deres evne til at udtrykke sig klart og tydeligt. 

De områder som jeg arbejder mest med i min klinik er : 

Forladthed og ensomhedsfølelser

Selvsabotage-skyld, skam & forkerthed

Misbrug- og - afhængighedsproblematikker

Forsinket sorg/patologisk sorg

Seksuelle traumer

Mine interesser er : 

Relationen, den menneskelige kontakt og vigtigheden af nærvær.

Vores underbevidsthed- og hvordan vi igennem kropsterapi, symbolsprog og drømme , vækker vores iboende indre healer.

Naturen og dens helbredende effekt.

Vores vejrtrækning og dens rolle til at forløse dybe stagnationer.

Jeg har personlig erfaring med at miste en forælder til døden i en tidlig alder, så det emne står mig nært og er et felt jeg har udviklet særlige kompetancer i. Hvordan vi kan vende tilbage til livet når døden bliver altopslugende. Og hvordan vi vender tilbage til livet når vi bruger tid på det som nærer os allermest. 

Jeg mener at kunsthåndværk er en essentiel del af den helbredende proces, så vi får brugt vores hænder og slipper tankestrømmen. Samtidigt med at vi kreerer et udtryk og får bragt nyt liv ind i verden. I form af en mad-ret, et strikket halsterklæde eller et maleri.

Uddannelse

2018-2024

Tobiasskolen

Uddannet spirituel & integrativ terapeut.

Uddannet somatisk traumeterapeut.

Igang med afsluttende eksamen som kropsterapeut & psykoterapeut.

2020-2023

Tobiasskolen

Assistent på Tobiasskolen hvor mit arbejde bestod i at støtte kommende krops- psykoterapeuter i personlige processer samt støtte til faglig dygtiggørelse.

Jeg faciliterede færdigheds-træning samt dele af undervisningen.

Jeg støttede underviser og var med-terapeut i gruppeprocesser samt fungerede som sparringspartner.

2015-til nu

Diverse relevante kurser og forløb

Studerende ved Vedfelt instituttet -drømme & kybernetisk psykologi

Supervision v. psykolog Kirsten Basse

Uddannelse til vågekone ved Maria Damsholt.

Forløb med processWork.

Forløb ved Sussie Bengtsson, Somatic Experience (SE).

Forløb med Lotte Maggie, bevidst vejrtrækning.

Kursus ved Espen Andli, traumespor. 

Supervisioner ved Center for Traumebehandling.

Supervisioner ved Arnold Mindell , proceswork.

Onlinekursus, "working with complex trauma" Peter Levine.

Kursus ved SanseMotorik Akademiet.

Forløb ved sexolog og par-terapeutskolen.

Kurser ved center for Livskvalitet.

Kurser ved Hyldemors Have i shamanisme.

Kursus ved Carina Lyall "kunsten at holde rum".

 Meditationsforløb v. Khenpo Phuntshok Tashi

3 måneders rejse i Peru og dietas- ved Ayahuasquero Ronald Rivera & Maestro Agustin Guzman.

Ring

29419115

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page