top of page

Pædagogisk massage

Hvad er det? 

Pædagogisk massage er et værktøj til at hjælpe modtageren med at øge kropsbevidsthed, slappe af i sin egen krop, få et roligt nervesystem, blive stimuleret i sine sansninger og give en følelse af velvære.

Alle har gavn af denne massage men især børn, unge, voksne og ældre med sansemotoriske forstyrrelser.  Det kan bl.a være mennesker med autisme og ADHD.

Hvad kan det?

Pædagogisk massage er til for at hjælpe mennesker til at få opfyldt sine behov for berøring og kontakt. Mennesker med traumer med sig kan opleve ubehag ved berøring og dog længes efter det. Eller måske ha' lukket helt ned for dette behov. Det vil jeg gerne hjælpe til at vække igen. Når vi ikke modtager berøring kan vi blive depressive, agressive og ha' en oplevelse af at være forkerte og forladte. I kroppens tempo vil vi invitere liv ind i de nedlukkede områder og berolige de overspændte områder.

Hvor foregår det ? 

Jeg tilbyder pædagogisk massage i min klinik udenfor Rutsker. Jeg kan også komme på besøg ude ved botilbud, skoler, krisecentre, arbejdspladser.

bottom of page