286809905_5199586583457830_8388756084016220477_n_edited.jpg

Carina Patricia

Integrativ somatisk traumeterapeut

Sms eller ring: 

29419115

Smid en mail:

Besøg mig :

Damvang, Pellegårdsvej 20

 3790 Hasle, Bornholm

og 

Østerbro

Om mig 

Jeg er - hjemvendt bornholmer, klar på nye eventyr.  Denne gang for at hjælpe mennesker til at finde samklang i relation -til sig selv, andre og jorden- så de kan heale dybe såringer og traumer med støtte fra den solide klippegrund og den bornholmske natur.  Hjemvendt med nye kropsliggjorte erfaringer indenfor psykoterapien, kropsterapien, spiritualitet og traumatologien - er jeg klar til at hjælpe andre med deres indre bevidsthedsrejse.

Jeg er optaget af den nyeste forskning inden for udviklings og- tilknytningstraumer, chocktraumer og patologisk sorg- og hvordan vi som mennesker kan stå rodfæstet og åbenhjertet når vi går vores egen healende vandring.

Min rejse , de sidste år

August 2021- til ud i fremtiden

Gårdejer, Center for terapi, psykoedukation og retræter ved Rutsker.

Her vil jeg bl.a afholde kurser i :

Traumer og nervesystemet

 Bæredygtigt parforhold 

Døden & patologisk sorg

Åndedræt, bevægelse og drømme- vejen hjem.

 Allerede fra november 22 vil jeg tilbyde terapeutiske sessioner- for enkelte og par. Og senere gruppeterapi.

Når gården er renoveret vil der afholdes diverse retræter.

Der vil de næste år flette sig et fælleskab omkring healing af kroppen, selvet, relationer og jorden. Her kommer min mand og jegs fællesinteresse for fødevarer, no-dig, selvforsyning, permakultur & regenerativt landbrug også i spil.

Afsluttet efteruddannelse til " Integrativ somatisk traumeterapeut", Tobiasskolen.

Assistent ved Tobiasskolen.

Januar 2018-April 2022

Tobiasskolen, Student, Spirituel integrativ krops-psykoterapeut.

Skole, studier, gruppeterapi, praksisgruppe, egenterapi, supervisioner, færdighedstræninger og øve-klienter har præget disse år. 

Learning by doing.

Januar 2016 - Januar 2019

Café Bonalâs , restauratør.

Sammen med min partner, Alexander, fik vi skabt et samlingspunkt, hvor fællesskab, gode råvarer og kunst var det centrale. 

Du kan også finde mig her : 

  • Facebook
  • Instagram